Eczacılıkta Akreditasyon Kurulu (ECZAK)

Eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması çabaları, Eczacılık Fakültelerinin ve bu Fakültelerde görev yapan Öğretim Üye ve Yardımcılarının fedakar çalışmaları ile artan bir ivmeyle sürdürülmektedir.

Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.