20.07.2017 TARİH SAAT 10.00 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDE YAPILAN DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI TUTANAĞI

20.07.2017 TARİH SAAT 10.00 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDE YAPILAN DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI TUTANAĞI

20.07.2017 TARİH SAAT 10.00 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ’NDE

YAPILAN DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 

Tarih: 20 Temmuz 2017, Perşembe

Saat: 10.00-14.00

Yer: TEB Genel Merkezi, Willy Brand Sok. Çankaya-Ankara

Ekte imzaları olan Dekanların katılımı ile Türk Eczacıları Birliği binasında yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında aşağıdaki konular görüşüldü:

1. Konsey Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel dekanlar konseyi web sayfası hakkında bilgi vererek dekanlara öneriler olup olmadığını sordu.

2. Eczacılıkta yeni doçentlik alanları ile ilgili dekanlar konseyi tarafından  geçen sene yapılan başvurunun YÖK tarafından reddedildiği konusunda konseye bilgi verildi. Bu sene yapılan başvuru hakkında ÜAK genel sekreteri ile yapılan görüşme hakkında konseye bilgi verildi. Konu hakkında ilgili komisyon üyeleri ile görüşülmesine karar verildi.

3. Eczacılık Fakültelerinde staj uygulamalarının standart hale getirilmesi için belirlenen staj komisyonunun çalışması Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Meriç Köksal tarafından sunuldu. Konu çeşitli yönleri ile tartışılarak aşağıda belirtilen asgari koşullarla stajın yürütülmesine oy birliği ile karar verildi:

 

4. “İlaç sanayii stajının”  doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmeliğe ilave edilmesi konusunda Dekanlar Konseyi talebinin YÖK’e yazılı olarak iletilmesine karar verildi.

5. Eczacılık fakültesi öğrenci kontenjanlarının azaltılması talebinin YÖK’e  hazırlanacak gerekçeli rapor ile bir kez daha iletilmesine karar verildi.

6. Staj uygulamalarında belirlenen asgari koşulların mezuniyet projelerinde olması için bir çalışma yapılmasına karar verildi (daha önce oluşturulan staj komisyonun bu çalışmayı yapmasına karar verildi).

7. Yeni açılan Eczacılık Fakültelerindeki eğitim ve öğretim elemanı açığı tartışıldı. Bu konuda TEB’den destek alınması isteğinin TEB’e iletilmesine karar verildi.

8. Eczacılık Fakültesi GEP’leri ile ilgili bir çalıştay yapılmasına ve ev sahipliğinin Yeditepe Üniversitesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

9. ÇEP revizyon çalışmalarının başlatılmasına ve bu konuda Fakülte Dekanlıklarına yazı gönderilmesine karar verildi. ÇEP komisyonun bu çalışmayı da yapmasına karar verildi.

10. Norm kadro çalışmalarının tamamlanması ve YÖK’e iletilmesine karar verildi.

11. 2017-2018 Dekanlar Konseyinin kısa, orta ve uzun dönemde yapacakları hakkında dekanların 15 gün içerisinde görüşlerini gerekçeleri ile dekanlar konseyine bildirmesine ve bir yol haritasının çıkartılmasına karar verildi.

12. TSBEK’da konuşulmak için hazırlanan rapor konuşuldu, Dekanlar’dan gelen önerilerin rapora eklenmesinden sonra Konsey’e sunulmasına karar verildi.

 

Dekanlar Konseyi çalışmalarına aynı gün öğleden sonra TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney ve Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı ile  devam etti.

13. Toplantı başlangıcında Konsey Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Dekanlar Konseyi çalışmaları hakkında TEB ve Eczacılık Akademisi yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

14. 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 3308 sayılı kanuna ek maddeler çerçevesinde serbest eczanelerde staj yapacak öğrencilere eczacılar tarafından ödenecek ücret konusu tartışıldı. TEB’in  bu konuda üyelerine bir yazarak, stajer öğrenci kabul etmeleri konusunda duyarlı olmaya davet edeceği TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney tarafından bildirildi.

15. Eczanelerde staj yapacak öğrencilerin staj ve ödenecek ücretle ilgili olarak ortak bir protokol hazırlanmasına karar verildi (Prof. Dr. Gülbin Özçelikay tarafından hazırlanacaktır).

16. Yeni açılan eczacılık fakültelerinde ders veren öğretim elemanlarını teşvik etmek üzere TEB’in yapabilecekleri tartışıldı. Her yıl TEB tarafından verilen ödüllere eğitime destek ödülü verilmesi konusunu önerildi. TEB Eczacılık Akademisi yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay bu konunun TEB Eczacılık Akademisi yönetim kurulunda tartışılacağı konusunda görüş sundu.

17. Dekanlar Konseyinin TEB ile 4 ayda bir biraraya gelerek mesleki konularda görüşmelerde bulunmasına karar verildi.