Dekanlar Konseyi Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yapıldı.

Dekanlar Konseyi Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde yapıldı.

Yer: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 Tarih: 22 Mayıs 2017

Toplantı Gündemi:

1- Konsey Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından Staj ile ilgili bugüne kadar yapılanlara hakkında bilgi verildi. Bu konuda daha önceden gönderilen e-postadaki durumlar ayrıntılı olarak görüşmeye açıldı.

Yeni Mesleki Eğitim Kanununda Staj tanımının değiştirilmesi düşünüldüğü, bu çerçevede stajın bir ders olarak, ders müfredatı içinde yer alan, kodu, kredisi, saati olması durumunda ücret ödenmeyeceği şeklinde yer alacağı bilgisi üzerine müfredatların yenilenmesine,

2-Eczacılık Fakültelerindeki staj uygulamalarının (uygulama süresi dahil) standart haline getirilmesi için 27 Nisan da 2017 tarihinde yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında belirlenen staj komisyonunun çalışma yapmasına, Komisyon başkanının Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel olarak değişmesine,

3-Endüstri stajına teşvik edici çalışmalar yapılmasına (Çalışma Bakanlığı, TEB ve Dekanlar ile),

4-Yeni Doçentlik alanları ile ilgili, görüş oluşturarak, Üniversitelerarası Kurul Sekreterliğine gönderilmesine (bu konuda en geç 29.05.2017 tarihine kadar Dekanların görüş göndermesine).

5-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü ile Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı için ilan edilen kadro ile ilgili görüşüldüğü bilgisi verildi.

6-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi için ilan edilen öğretim üye kadroları ile ilgili Dekanlar Konseyi olarak Yüksek Öğrenim Kurumuna görüş bildirilmesine,

7-Eczacılık Fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının arttırılmaması ile ilgili Yükseköğrenim Kurumuna yazı yazılmasına,

8-Dekanlar Konseyi web sayfasını hayata geçirilmesine (eczdekanlarkonseyi.org alan adında)

9-Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel tarafından Dekanlar Konseyine ait amblem ve Antetli kağıt düzenlemesi yapılmasına karar verildi.