Dekanlar Konseyi İVEK Kongresi, WOW Otel İstanbul'da yapıldı.

Dekanlar Konseyi İVEK Kongresi, WOW Otel İstanbul'da yapıldı.

Yer: İVEK Kongresi, WOW Otel İstanbul

 Tarih: 27 Nisan 2017

Toplantı Gündemi:

1- 3308 sayılı Kanun gereği Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinin staj döneminde staj yapılan kurumun stajerler ödemesi gereken ücret konusunda, Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ‘ın Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Nacar ile ve Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ‘ın YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Sefa Kapusuz ile yapılan görüşmeler hakkında Dekanlara bilgi verildi,

 

2-Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin staj yaparken katma değer vermedikleri gerekçesi ile  stajerlere ödenecek  ücretlerde Eczacılık Fakültelerinin dahil edilemeyeceği konusu görüşülerek, bu konunun YÖK e danışılmak üzere YÖK Strateji Daire Başkanı ile randevu alınarak görüşülmesine, Bu konuda Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin dahil edilmesi zorunluluğu olması durumunda TEB Merkez Heyeti ile Dekanlar Konseyinin bir toplantı için randevu alınması gerektiği karar verildi.

 

3-Staj konusunda tüm Dekanların Rektörlerine bilgi vermesine karar verildi.

 

4-Staj protokol ile ilgili hazırlık çalışmaları üzere, Prof. Dr. Nuran Öğülener (Başkan), Prof. Dr. Meriç Köksal, Prof. Dr. Serap Yalım, Prof. Dr. Terken Baydar, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’ in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir. 

 

5-Norm kadro çalışmalarının yapmak üzere;  Prof. Dr. Gülbin Özçelikay (Başkan), Prof. Dr. Esra Banoğlu, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, Prof. Dr. İbrahim Narin’ in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir.

 

6-YÖK nun Kalite Kurulu için Eczacılık Fakültesi standartlarının belirlenmesi çalışmalarını yapmak üzere; Prof. Dr. Yusuf Öztürk (Başkan,) Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Süreyya Ölgen, Prof. Dr. Gülay Şeren’in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir.

 

7-Eczacılık alanında Doçentlik Temel Alanlarının isimleri hakkında daha önce Üniversiteler arası Kurula, Analitik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Biyokimya, Radyofarmasi, Farmasötik Botanik ve Farmakogozi alanları ile ilgili gönderilen raporun Dekanlara gönderilerek bu konuda görüşlerinin tekrar alınmasına karar verildi.