Eczacılık Fakültesi Dekanları T.B.M.M.'de

Eczacılık Fakültesi Dekanları T.B.M.M.'de

26. Dönem Milletvekili Ecz. Öznur Çalık’ın daveti ile 26. Dönem Eczacı Milletvekilleri (Ecz. Mustafa Açıkgöz, Ecz. İlksen Ceritoğlu, Ecz. Erkan Aydın, Ecz. Abdulkadir Yüksel. Ecz. Hacı bayram Türkoğlu), 23. ve 24. Dönem Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Eczacılık Fakültesi Dekanları ve Yardımcıları (Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Tuncer Değim, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, Prof. Dr. Emine Akalın, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Zuhal Güvenalp, Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Prof. Dr. Yüksel Bayrak, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. Turay Yardımcı, Prof. Dr. Meriç Köksal, Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, Prof. Dr. Hamdi Temel, Prof. Dr. Akgül Yeşilada, Doç.Dr. Yeşim Aktaş, Doç. Dr. Kutay Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Murat Zor), YÖK Başkan Danışmanı (Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu), Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanı (Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar) ve Başkan Yardımcısı (Doç. Dr. Hakan Eroğlu), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü (Prof. Dr. Nurullah Okumuş), Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürü (Bülent Çiftçi), TEB Başkanı (Ecz. Erdoğan Çolak) “Eczacılık Eğitimi ve Eczacılık Fakültelerinin Sorunları ve Çözüm Önerilerini” tartışmak üzere 7 Nisan 2016 tarihinde TBMM’de yaklaşık 4 saate yakın süren bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Toplantıda önce Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından Dekanların beklentileri dile getirilmiştir ve bu konularda Eczacı Milletvekillerimizin destekleri istenmiştir. Bu beklentilerin ana başlıkları: 

1. Yeni eczacılık fakültesi açılmaması,

2. Eczacılık fakültelerine girişte “taban sıralama” uygulamasının başlatılması,

3. Kontenjanların azaltılması,

4. Yeni açılacak eczacılık fakültelerinin eğitime başlamadan önce asgari koşulları gerçekleştirmeden öğrenci almamaları,

5. Mezuniyet sonrası “mesleki yeterlilik sınavının” uygulanmaya başlanması için çalışma başlatılması,

6. Yeni açılmış eczacılık fakültelerine öğretim üyesi ve doktora yapanlara TEB’in desteğinin sağlanması ile bu fakültelerin öğretim elemanı kadro sayısının hızla güçlendirilmesidir.

Sunum sonrası yapılan konuşmalar ardından YÖK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Sener Komşuoğlu, YÖK’ün de yeni eczacılık fakültesi açılması istemediğini, kontenjanları artırmayacağı, eczacılık fakültelerine taban sıralamanın getirilmesi için çalışma yapıldığını bildirmiştir.

23. ve 24. Dönem Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, yeni açılmış eczacılık fakültelerinin doktoralı öğretim elemanlarının yetiştirmesinde ve öğretim üyelerin bu fakültelere eğitim desteği vermesi için TEB’in katkı vermesini talep etmiştir.

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yeni kurulmuş eczacılık fakültelerinin öğretim elemanı sayısını güçlendirmek için Dekanlar Konseyi ile çalışma yapacaklarını bildirmiştir.

Toplantının başkanı Ecz. Öznur Çalık, “mesleki yeterlilik sınavı” için kanun gerektirdiğini bunun için Eczacılık Fakültesi Dekanları ve TEB ile çalışacaklarını bildirmiştir.

Bu kapsamlı toplantının notlarının ve yönetici özetinin hazırlanarak YÖK ve diğer ilgili kurumlara, Başbakana ve Cumhurbaşkanına sunulmasına karar verilmiştir. Eczacı Milletvekillerimiz bu toplantıların belirli aralıklarla tekrar edilerek eczacılık eğitiminde gelinen noktaların değerlendirilmesinin de gerektiğini bildirmişlerdir.