Toplantı Gündemi ve Kararlar

2017 3. TOPLANTI

Yer: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 Tarih: 22 Mayıs 2017

Toplantı Gündemi:

 

1- Konsey Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından Staj ile ilgili bugüne kadar yapılanlara hakkında bilgi verildi. Bu konuda daha önceden gönderilen e-postadaki durumlar ayrıntılı olarak görüşmeye açıldı.

Yeni Mesleki Eğitim Kanununda Staj tanımının değiştirilmesi düşünüldüğü, bu çerçevede stajın bir ders olarak, ders müfredatı içinde yer alan, kodu, kredisi, saati olması durumunda ücret ödenmeyeceği şeklinde yer alacağı bilgisi üzerine müfredatların yenilenmesine,

 

2-Eczacılık Fakültelerindeki staj uygulamalarının (uygulama süresi dahil) standart haline getirilmesi için 27 Nisan da 2017 tarihinde yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında belirlenen staj komisyonunun çalışma yapmasına, Komisyon başkanının Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel olarak değişmesine,

 

3-Endüstri stajına teşvik edici çalışmalar yapılmasına (Çalışma Bakanlığı, TEB ve Dekanlar ile),

 

4-Yeni Doçentlik alanları ile ilgili, görüş oluşturarak, Üniversitelerarası Kurul Sekreterliğine gönderilmesine (bu konuda en geç 29.05.2017 tarihine kadar Dekanların görüş göndermesine).

 

5-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü ile Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı için ilan edilen kadro ile ilgili görüşüldüğü bilgisi verildi.

 

6-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi için ilan edilen öğretim üye kadroları ile ilgili Dekanlar Konseyi olarak Yüksek Öğrenim Kurumuna görüş bildirilmesine,

 

7-Eczacılık Fakültelerinin öğrenci kontenjanlarının arttırılmaması ile ilgili Yükseköğrenim Kurumuna yazı yazılmasına,

 

8-Dekanlar Konseyi web sayfasını hayata geçirilmesine (eczdekanlarkonseyi.org alan adında)

 

9-Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel tarafından Dekanlar Konseyine ait amblem ve Antetli kağıt düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

 


2017 2. TOPLANTI

 

Yer: İVEK Kongresi, WOW Otel İstanbul

 Tarih: 27 Nisan 2017

Toplantı Gündemi:

1- 3308 sayılı Kanun gereği Eczacılık Fakülteleri öğrencilerinin staj döneminde staj yapılan kurumun stajerler ödemesi gereken ücret konusunda, Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ‘ın Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Nacar ile ve Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay ‘ın YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Sefa Kapusuz ile yapılan görüşmeler hakkında Dekanlara bilgi verildi,

 

2-Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin staj yaparken katma değer vermedikleri gerekçesi ile  stajerlere ödenecek  ücretlerde Eczacılık Fakültelerinin dahil edilemeyeceği konusu görüşülerek, bu konunun YÖK e danışılmak üzere YÖK Strateji Daire Başkanı ile randevu alınarak görüşülmesine, Bu konuda Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin dahil edilmesi zorunluluğu olması durumunda TEB Merkez Heyeti ile Dekanlar Konseyinin bir toplantı için randevu alınması gerektiği karar verildi.

 

3-Staj konusunda tüm Dekanların Rektörlerine bilgi vermesine karar verildi.

 

4-Staj protokol ile ilgili hazırlık çalışmaları üzere, Prof. Dr. Nuran Öğülener (Başkan), Prof. Dr. Meriç Köksal, Prof. Dr. Serap Yalım, Prof. Dr. Terken Baydar, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’ in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir. 

 

5-Norm kadro çalışmalarının yapmak üzere;  Prof. Dr. Gülbin Özçelikay (Başkan), Prof. Dr. Esra Banoğlu, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, Prof. Dr. İbrahim Narin’ in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir.

 

6-YÖK nun Kalite Kurulu için Eczacılık Fakültesi standartlarının belirlenmesi çalışmalarını yapmak üzere; Prof. Dr. Yusuf Öztürk (Başkan,) Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Süreyya Ölgen, Prof. Dr. Gülay Şeren’in olduğu bir komisyon oluşmasına karar verilmiştir.

 

7-Eczacılık alanında Doçentlik Temel Alanlarının isimleri hakkında daha önce Üniversiteler arası Kurula, Analitik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Biyokimya, Radyofarmasi, Farmasötik Botanik ve Farmakogozi alanları ile ilgili gönderilen raporun Dekanlara gönderilerek bu konuda görüşlerinin tekrar alınmasına karar verildi.


 

2017 1. TOPLANTI

 

Yer: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 27 Mart 2017

Toplantı Gündemi:

1.Açılış- Tanışma

2.Bugüne kadar Dekanlar Konseyi Çalışmalarının Değerlendirilmesi (Prof.Dr.Bülent GÜMÜŞEL) 

3.Dekanlar Konseyi Başkanlığının Değerlendirilmesi 

4.Staj eğitiminin 3308 sayılı Kanun çerçevesinde Değerlendirilmesi (Prof.Dr. İbrahim NARİN) 

5. Fakültelerin norm kadro çalışmaları

6.Gelecekteki Dekanlar Konseyi Çalışmalarını Takvimlendirme  

   a. Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlama Kriterleri  

   b. Doçentlik temel alanlarında Eczacılıkla ilgili temel alanlarının tekrar gündeme getirilmesi

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI KARARLARI

TARİH: 22.04.2016

TOPLANTI YERİ: Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Erzurum

TOPLANTI SAYI: 2016/2

TOPLANTIYA KATILANLAR: Prof. Dr.Bülent Gümüşel, Prof. Dr.Gülbin Özçelikay, Prof. Dr.Zuhal Güvenalp, Prof. Dr.Yücel Kadıoğlu, Prof. Dr.Şeref Demirayak, Prof.Dr.Meriç Köksal, Prof.Dr Akgül Yeşilada, Prof.Dr.Şahin Yıldırım, Prof.Dr.Yüksel Bayrak, Prof. Dr. Emine Akalın,  Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel,Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof. Dr. Şahin Yıldırım,  Prof. Dr. Serap Yalın, Doç.Dr. Yeşim Aktaş, Prof. Dr. Yücel ÜNAL, Yrd.Doç. Dr. Müslüm KUZU, Yrd.Doç.Dr. Yener Tekeli, Prof.Dr.Makbule Aşıkoğlu, Prof.Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu, Prof.Dr.Gülden Omurtag, Prof.Dr.Sevim Rollas, Prof.Dr.Belma Gümüşel,

 

İstiklal marşı ve ardından Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı  Prof.Dr.Zuhal Güvenalp’in açılış konuşması ile başlayan Dekanlar konseyi, Başkan Prof. Dr. Bülent Gümüşel’in bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgi vermesi ve gündeme ek olarak ilave edilecek konuları da ilave ederek, gündem maddeleri sırasıyla görülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Türkiye de eczacı istihdam dağılımı ile ilgili Prof.Dr.Gülbin Özçelikay’ın bir çalışma yapmasına ve bu çalışma sonuçlarına göre eczacı  insan gücü dağılımı ile ilgili tedbir almak amacıyla Eczacı Milletvekilleri ,TEB Merkez Heyeti, İEİS ve AİFD,Kamu Hastaneleri Birliği ve TİTCK Sağlık Hizmetleri Genel Md leri ile görüşme yapılmasına karar verildi.

2.Eczacılık eğitiminde çift dal eğitimi yapılıp yapılamayacağı ile ilgili araştırma yaparak Konseye rapor hazırlamak üzere  Prof.Dr.Şeref Demirayak, Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu ve Prof.Dr.Güniz Küçükgüzel den oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.

3.Eczacılık eğitiminde yan dal eğitimi yapılıp yapılamayacağı ile ilgili araştırma yaparak Konseye rapor hazırlamak üzere Prof.Dr.Serap Yalın ve Prof. Dr. Yeşim  Aktaş dan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi.

4.35.ve 39.madde ile görevlendirilen ve ÖYP öğrencilerinin yasal öğrenim süresi içinde mümkün olduğu en kısa sürede Fakültelerine geri dönmelerini teşvik etmek üzere Fakülte Dekanlıklarına yazı yazılmasına karar verildi.

5.Yeni açılan ve eğitim desteği ihtiyacı olan fakültelere ders verme faaliyetinin akademik yükseltilmeler ve akademik teşvik puanlama sisteminde yer alması isteğinin YÖK’ e yazı yazılarak bildirilmesine karar verildi.

6.Yapılabilecek ortak Lisansüstü programların belirlenmesi için Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu,Prof.Dr. Akgül Yeşilada ve Prof.Dr.Güniz Küçükgüzel den oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilip Konseye rapor hazırlamasına karar verildi.

7.Eczacılık Fakültelerinde Eczacılık Eğitimi Anabilim/Bilim Dalı kurulması konusunda Prof.Dr. Akgül Yeşilada’nın araştırma yaparak Konseye rapor sunmasına karar verildi.

8.İlaç Mühendisliği konusunda Prof. Dr. Yusuf Öztürk’ün rapor hazırlayıp Konseye sunmasına ve Hakkı Gürsöz ile bu konuda görüşme yapılmasına karar verildi.

9. Tıp ve Hukuk Fakültelerinde olduğu gibi Eczacılık Fakültelerine yerleştirmede “Taban Puan” uygulaması ve Radyofarmasi ile kısmı Prof.Dr.Makbule Aşıkoğlunun konseye rapor hazırlamasına Eczacılık Doçentlik alanları düzenlenmesi konularının zenginleştirilerek  en kısa sürede hayata geçirilmesi için Üniversitelerarsı Kurul Başanı Prof. Dr.Mahmut Özer’e tekrar ziyaret düzenlenmesine karar verildi.

10. Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi logosunun hazırlanması için Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’den destek alınmasına

11.Yeni Kurulan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim-Öğretim de ihtiyacı olan dersler,  gelen bilgiler doğrultusunda belirlenmiştir. Fakültelere İhtiyacı olan ders desteğini, öncelikle kendi  ÖYP öğrencilerinin eğitim aldıkları fakültelerden karşılanmasına karar verildi.

12.Buna göre, hangi dersler için  destek isteyen ve destek verecek Üniversitelerin aşağıda tabloda belirtildiği şekilde olmasına, ayrıca destek vermek isteyen başka üniversiteler olursa ilave edilmesine karar verildi. 

Destek İsteyen Üniversite- Eczacılık Fakültesi

ÖYP veya 35. Maddeye göre eğitim veren Üniversite İsmi

Destek İstenen Derslerin İsmi

Erzincan Üniv. Eczacılık Fak.

Hacettepe Üniv. Eczacılık Fak. (5 öğ)

Ankara Üniv. Eczacılık Fak. (1 öğ)

Ege Üniv. Eczacılık Fak. (2 öğ)

Atatürk Üniv. Eczacılık Fak. (2 öğ) ve Tıp Fak. (2 öğ)

Gazi Üniv. Eczacılık Fak. (1 öğ)

Farmasötik Teknoloji-I,II,III,IV ve Laboratuvar dersleri

Farmakognozi-I,II ve Laboratuvar dersleri

Farmasötik Toksikoloji I, II ve Laboratuvar dersleri

Destek Verecek Üniversite

Ankara, Atatürk,Hacettepe Üniversitesi

Cumhuriyet Üniv. Eczacılık Fak.

Hacettepe Üniv. Eczacılık Fak. (1 Öğ.)

Gazi Üniv. Eczacılık Fak. (2 öğ.)

Ankara Üniv. Eczacılık Fak. (1 öğ)

Marmara Üniv. Eczacılık Fak. (2 öğ)

Ege Üniv. Eczacılık Fak. (2 öğ)

Anadolu Üniv. Eczacılık Fak. (1 Öğ)

Farmasotik Teknoloji I-II-III-IV

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarları

Biyofarmasi , Radyofarmasi

Kozmetoloji

Farmasötik Kimya I ve II

Farmasötik Kimya Laboratuvarları

 

Destek Verecek Üniversite

Ege

Ankara, Gazi ve Hacettepe ye yazı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. Eczacılık Fak.

Marmara Üniv. Eczacılık Fak.

Farmasötik Teknoloji I, II, III ve IV

Farmasötik Teknoloji Laboratuvarları

Genel yazı Dekanlıklara gönderilecek

Malatya- İnönü Üniv. Eczacılık Fak.

Hacettepe Üniv. ( 4 Kişi)

Ankara Üniv. (2 Kişi)

Gazi Üniv. (2 Kişi)

Erciyes Üniv.(1 Kişi)

 

Farmasötik Bakım Dersi için Marmara Üniv. Ve Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği dersi için de Ankara Üniv. Destek alınıyor

Bu dersler için önümüz ders yılında yine destek isteniyor

Destek Verecek Üniversite

Marmara ve Ankara

Edirne- Trakya Üniv. Eczacılık Fak.

İstanbul Üniv. Eczacılık Fak. (2 kişi)

Farmasötik Kimya-III

Farmasötik Kimya Lab-III

Farmakognozi III

Farmakognozi Lab-III

Klinik Eczacılık I ve II

Eczacılık İşletmeciliği

Eczacılık Mevzuatı

Farmasötik Kimya IV

Farmasötik Kimya Lab-IV

Destek Verecek Üniversite

 

Marmara ve İstanbul

Bülent Ecevit Üniv. Eczacılık Fak.

Hacettepe Ün. Eczacılık Fak. (1 doktora)

Ankara Üniv. Eczacılık Fak. (1 Yüksek Lisans)

Marmara Üniv. Biyoteknoloji bütünleşik doktora(1) Marmara Üniv. Farmakoloji bütünleşik doktora (1)

Anadolu Ün. Farm. Kimya Bütünleşik doktora (1)

Marmara Üniv. YL F. Biyoteknoloji(1)

2 yıl sonra destek istenen

Farmasötik Teknoloji-I,II,III,IV ve Laboratuvar dersleri

Biyoteknoloji

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI KARARLARI

Toplantı Tarihi: 20 Şubat 2016

Toplantı yeri: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

TOPLANTI SAYI: 2016/1

  • 20.02.2016 tarihinde Edirne’de Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde toplanan Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısında alınan kararlar;
  • 1.Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yönergesinin ekteki haliyle kabul edilmesine karar verildi.
  • 2.Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim Öğretim desteği için Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu başkanlığındaki komisyonun hazırladığı rapor dikkate alınarak aşağıdaki tekliflerin yerine getirilmesine karar verildi;
  • - Öncelikle öğrenci alan ve yeni açılan, Eczacılık Fakültelerine eğitim öğretim desteğinin özellikle Akredite olan Eczacılık Fakültelerinin sorumlulukları olduğuna ve konunun önemi ile ilgili Dekanlar konseyinde bir metin yazılmasına,
  • - Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu’ nun başkanlığındaki komisyonun hangi Eczacılık Fakültelerinin hangi derslerde eğitim öğretim desteğine ihtiyacı olduğunun belirlenmesine,
  • - Eğitim Öğretim desteğine ihtiyacı olan Fakültelerin durumunun Akredite olan 10 Eczacılık Fakültesi Dekanlıklarından destek istenmesine, destek istenen ilgili Anabilim Dallarından Akademik Kurul Kararı ile görüş alınmasına,
  • - Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin 35.,39. madde ve ÖYP kadrosundaki asistanlara lisansüstü eğitimini yaptığı Anabilim Dalları tarafından kadro verilmemesine,
  • - 35., 39.madde ve ÖYP öğrencilerinin mevzuatın öngördüğü minimum sürede lisansüstü eğitimlerinin sağlanması ve mümkünse tez aşamalarında kendi fakültelerinde mesai yapmalarına izin verilmesine,
  • - Yeni açılan Eczacılık Fakülteleri için açılacak öğretim elemanı kadro ilanlarının tüm Eczacılık Fakültelerin Dekanlıklarına haber verilmesine,
  • - Türk Eczacıları Birliğine, yeni açılan Eczacılık Fakültelerine ders vermek üzere gidecek öğretim üye ve özellikle araştırma görevlilerine önümüzde beş yıl için destek yapılması konusunda istek yazısı yazılmasına,
  • - Yüksek Öğrenim Kurumuna, “Yeni açılan Eczacılık Fakültelerine ders verme” hareketliliğinin Akademik Teşvik puanlama sistemine ve akademik yükseltilmelerde Yardımcı Doçentlikten Doçentliğe, Doçentlikte Profesörlüğe yükseltilirken gereken zorunlu koşullara ilave edilmesine,
  • 3. Ortak lisansüstü programlarla ilgili YÖK’na görüş sorulmasına karar verildi.
  • 4. Uygulamalı bilim alanlarında lisansüstü öğrenci danışmanlığının sayısının azaltılması konusunda YÖK’e öneri yazısı yazılmasına karar verildi.
  • 5. Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin ÇEP ile ilgili bazı Dekanlıklara verdikleri dilekçe Dekanlar konseyinde tartışıldı. Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY başkanlığında, Prof.Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof.Dr.Emine AKALIN, ECZAK Başkanı Sevim ROLLAS ve ECZAK Sekreteri Prof.Dr.Belma GÜMÜŞEL’ den oluşan komisyonun Dekanlar konseyin adına bir görüş yazısı yazmasına karar verildi.        

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI KARARLARI

Toplantı Tarihi: 3 Ekim 2015

Toplantı yeri: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Toplantıya Katılanlar:, Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. Emine Akalın,  Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. Meriç Köksal Akkoç, Prof. Dr. Şafak Ermertcan, Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Prof. Dr. Serap Yalın, Prof. Dr. Hale Sayan Özçakmak, Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, Prof. Dr. Zühal Güvenalp, Doç. Dr. Tahir Kahraman, Doç. Dr. Kutay Demirkan, Doç. Dr. Mesut Sancar,  Doç. Dr. Atilla Akdemir, Doç. Dr. Eda Kumcu, Doç. Dr. Dudu Özkum, Yrd. Doç. Dr. Murat Zor, Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp Yıldırım, Öğr.Gör. Dr. Fazıl Serdar Gürel

 

  1. Dekanlar Konseyi Toplantısı saat 10.20’de başladı. İÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman açılış konuşması yaptı. Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel Dekanlar Konseyi Toplantısı açılışını yaptı. ÇEP hazırlama süreci ve ÇEP’in nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yaptı. 
  2. Eczacılık Fakültesi Program Geliştirme Süreçleri başlığı konuşulmaya devam edildi.  Eczacılık fakültesi temel dayanakları kısmı bu başlık altına alındı. Geleceğin eczacılı başlığı, sonuç ve öneriler kısmına alınması kabul edildi.
  3. Verilen aradan sonra toplantıya birgün önce yapılan çalıştayda tamamlanması gereken kısımların yazılmaya devam edildi.
  4. Konseyin öğleden sonraki bölümünde Konsey Yürütücü Sekreteri Prof. Dr. Bülent Gümüşel ÇEP Hazırlama Grubunun oluşturduğu ÇEP taslağını dekanlarla paylaştı. EczÇEP-2015 adıyla revize edilen yeni formata göre içindekiler bölümünü açıklayarak yapılan son değişikliklerin birleştirilmesi için sözü Dr. F. Serdar Gürel’e devretti.  
  5. Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Dr. F. Serdar Gürel tarafından her bölümdeki düzenlemeler Dekanlar Konseyinin görüşüne sunuldu ve gerekli revizyonlar yapıldı. 
  6. EczÇEP-2015’in Sonuç ve Öneriler bölümünün yazılması için konseye katılan dekanların ve ÇEP Komisyon üyelerinin görüşü alındı. Öncelikle ÇEP’in kaç yılda bir revise edilmesi gerektiği tartışıldı. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı göz önüne alınarak, kabul edildikten sonra 2 yılda bir revize edilmesine karar verildi. Bu revizyonun hangi yöntemle yapılması gerektiği tartışıldı. Geri bildirim, anket ve paydaş görüşleri vb yöntemlerin revizyon çalışmalarında kullanılabileceği görüşüldü. Ölçme ve Değerlendirme yöntemlerinin önemine ve ÇEP’ten Genişletilmiş Eğitim Programına (GEP) geçilmesi konusuna sonuç bölümünde yer verilmesi gerektiği kararlaştırıldı. Tüm bu bilgilerin yer aldığı Sonuç ve Öneriler kısmı tamamlandı.
  7. Redaksyionun yapılıp format düzenlemelerinin tamamlanmasından sonra EczÇEP-2015’in bu toplantıda sunulan haliyle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ve Tıp Sağlık Konseyi Genel Sekreterliğine sunulmasına oybrilğiyle karar verildi.        

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI KARARLARI

Toplantı Tarihi: 08 Ağustos 2015

Toplantı yeri: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Toplantıya Katılanlar: Prof.Dr. Bülent Gümüşel, Prof.Dr. Gülbin Özçelikay, Prof.Dr. Yusuf Öztürk, Prof.Dr. Güniz Küçükgüzel, Prof.Dr. Müberra Koşar,  Prof.Dr. Şahin Yıldırım, Prof.Dr. Yücel Kadıoğlu, Prof.Dr. İdris Türel, Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof.Dr. Meriç Köksal Akkoç, Prof.Dr. Zühal Güvenalp, Prof.Dr. Emine Akalın, Prof.Dr. Figen Tırnaksız, Doç.Dr. Atilla Akdemir, Doç.Dr. Tahir Kahraman, Doç.Dr. Kutay Demirkan, Yrd.Doç.Dr. Murat Zor.

 

  1. Dekanlar Konseyi Yürütücü Sekreteri açılış konuşması ile toplantı başladı. Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından 14 Şubat 2015 tarihinde yapılan Tıp Sağlık Konseyinden bugüne kadar ÇEP komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra, ÇEP ile ilgili bundan sonra planlanan takvim hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan hazırlıkların ilgili paydaşların görüşüne sunulacağı ve gelen görüşlerin değerlendirileceği bir sonraki ÇEP toplantısının 2-3 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesinde yapılacağı bildirildi. 2 Ekim 2015 tarihinde yapılacak ÇEP Komisyonu toplantısında ÇEP’in son haline getirilmesinin ve 3 Ekim 2015 tarihinde toplanacak Dekanlar Konseyinde paylaşılarak, alınacak karar ile Tıp Sağlık Konseyi’ne gönderilmesinin planlandığı bildirildi.
  2. Ulusal Eczacılık ÇEP hazırlanması için danışmanlık sunan Dr. Serdar Gürel tarafından ÇEP ile ilgili genel bilgilendirme yapıldı.
  3. Gelen görüş ve öneriler tartışmaya açıldı.

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTI KARARLARI

Toplantı Yeri: Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Toplantı Tarihi: 29 Mayıs 2015

Toplantıya Katılanlar: Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. Fethi Şahin, Prof. Dr. Emine Akalın, Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag, Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof. Dr. Akgül Yeşilada, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Prof. Dr. Hamdi Temel, Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, Prof. Dr. Zuhal Güvenalp, Prof. Dr. Hülya Akgün, Prof. Dr. İdris Türel, Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Prof. Dr. Nurettin Yaylı, Prof. Dr. Müberra Koşar, Doç. Dr. Tahir Kahraman, Doç. Dr. Özge Çevik, Doç. Dr. Mesut Sancar, Doç. Dr. Kutay Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Emine Şalva, Yrd. Doç. Dr. Müslim Kuzu, Yrd. Doç. Dr. Sümeyra Yıldırım      

 

1.Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi aşağıda imzası bulunan dekan ve dekan yardımcılarının katılımıyla Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde toplandı. Toplantı, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay’ın gündemi sunduğu konuşmasıyla açıldı.

2.Gündemin ilk maddesi olan Çekirdek Eğitim Programının hazırlık süreci hakkında ÇEP Hazırlama Komisyon Üyesi Doç. Dr. Kutay Demirkan tarafından bir sunum yapıldı.

3.Sunumdan sonar Eskişehir’de 18-19 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan ÇEP Çalıştayı hakkında bilgi verildi. 29 Nisan 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde yapılan bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Serdar Gürel tarafından önerilen yöntemler doğrultusunda, Komisyona yeni seçilen üyelerin hazırladığı yetkinlikler listesinin Eskişehir’de yapılacak olan çalıştay öncesinde tüm anabilim dallarına gönderilmesi ve görüş alınması kararlaştırıldı. 

4.Toplantıya komisyon dışındaki diğer fakülte dekanlarının katılması önerisi tartışıldı.  

5.Anabilim dallarından istenen görüşlerin yanı sıra mezunlardan, meslek örgütlerinden ve diğer paydaşlardan da görüş alınması önerildi.  Mezunların eğitimden beklentilerini sorgulayan bir anketin yapılması konusu tartışıldı. Anket yapma önerisi fakültelerin kendi kararlarına bırakıldı.

6.Dekanlar Konseyi Web sayfasının oluşturulması için Konsey Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Gümüşel’in yetkili kılınması kararlaştırıldı.

7.2014 yılında ÇEP için hazırlanan raporun yeni açılan Eczacılık Fakültelerine rehber olarak sunulması amacıyla baskı işlemlerinin Prof. Dr. Yusuf Öztürk tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

8.Eczacılık Fakültelerinde mevcut lisans eğitiminin periyodik aralıklarla gözden geçirilmesi, gerekirse revize edilmesi ve asgari bütünlüğün sağlanması için bir Eczacılık Lisans Programlarını Değerlendirme Komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı ve Komisyona şu öğretim üyeleri seçildi: Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. Tuncer Değim, Prof. Dr. Akgül Yeşilada, Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Prof. Dr. Emine Akalın, Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof. Dr. İdris Türel, Doç. Dr. Mesut Sancar, Doç. Dr. Özge Çevik, Yrd. Doç. Dr. Emine Şalva. Komisyonun Dekanlar Konseyi görev süresince sürdürülmesine karar verildi. 

9.Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanacak olan yeni bütünleşik eğitim programının genel yapısı ve ders kurulları, diğer fakültelere örnek teşkil etmek üzere Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kutay Demirkan tarafından sunuldu.

10.Eczacılık fakültelerindeki mevcut lisans eğitimi tartışıldı ve bütünleşik program hakkındaki görüşler paylaşıldı.

11.Eczacılık Lisansör Sınavı için bir komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyona Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Emine Akalın, Prof. Dr. Şeref Demirayak, Prof. Dr. Akgül Yeşilada, Prof. Dr. Fethi Şahin’in seçilmesi kararlaştırıldı.

12.Eczacılık Fakültesi taban puanlarının asgari bir düzeyde tutulması için gerekli çalışmaların sürdürülmesini organize etmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi. Komisyona Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Prof. Dr. Hülya Akgün, Prof. Dr. Nuran Öğülener, Prof. Dr. İdris Türel’in seçilmesine karar verildi.

13.Yeni kurulan Eczacılık Fakültelerinin öğretim üyesi bakımından desteklenmesi konusu tartışıldı. Fakültelerin öğretim üyelerinden bir havuz oluşturması ve bu havuzdaki öğretim üyelerinin görevlendirilmesi önerildi. ÜNİB Üniversitelerarası İşbirliği kapsamında ikili anlaşmaların ve ortak lisansüstü programlarının geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Yeni kurulan Eczacılık Fakültelerinin mevcut sorunun YÖK’e Dekanlar Konseyi aracılığıyla veya yeni kurulacak bir komisyon ile iletilmesi görüşü benimsendi; ancak YÖK’ün mecburi hizmet uygulamasının hayata geçirilmesinin çok mümkün olmayacağı görüşü de dile getirildi. Gönüllülük esasıyla teşvikle öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve ÖYP öğrencisinin fakülteye dönüşünün zorunlu hale getirilmesi prensibi kabul edildi. Bu taleplerin YÖK’e iletilmesi için kurulan komisyona Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu, Prof. Dr. İdris Türel ve Prof. Dr.  Hamdi Temel seçilmesine karar verildi.

14.YÖK çatısı altında daha önce var olduğu gibi Eczacılık Çalışma Grubu oluşturulması önerildi.  

 


 

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Yer: TAtatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 22 Nisan 2016

Toplantı Gündemi:

1.Türkiye de eczacı istihdam dağılımının belirlenmesi

2.Eczacılık eğitiminde çift dal eğitimi yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi

3.Eczacılık eğitiminde yan dal eğitimi yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi 

4.Yapılabilecek ortak Lisansüstü programların belirlenmesi

5. Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi logosunun hazırlanması 

6.Yeni Kurulan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim-Öğretim de ihtiyacı olan derslerin belirlenmesi ve destek verecek Fakültelerin belirlenmesi

 


Yer: Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 20 Şubat 2016

Toplantı Gündemi:

1. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yönergesinin görüşülmesi 

2. Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim Öğretim desteği için Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu başkanlığındaki komisyonun  hazırladığı raporun görüşülmesi.

3. Ortak lisansüstü programlarla ilgili YÖK’na görüş sorulması

4. Uygulamalı bilim alanlarında lisansüstü öğrenci danışmanlığının sayısının azaltılması 

 


Yer: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 9 Şubat 2016

Toplantı Gündemi:

1. Eczacılık Fakültelerinde Eğitime Başlamak İçin Asgari Ölçütlerin görüşülmesi.


Yer: İVEK Ulusal İlaç ve Eczacılık Kongresi - Haliç Kongre Merkezi 

Tarih: 28 Kasım 2015, Cumartesi

Toplantı Gündemi:

1. Komisyon çalışmaları hakkında bilgilendirme ve Dekanlarımızın görüşlerinin alınması


 

Yer: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 3 Ekim 2015, Cumartesi

Toplantı Gündemi:

1. ÇEP hakkında yapılanlar hakkında bilgilendirme ve Dekanlarımızın görüşlerinin alınması


Yer: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 8 Ağustos 2015, Cumartesi

Toplantı Gündemi:

1. ÇEP hakkında yapılanlar hakkında bilgilendirme ve Dekanlarımızın görüşlerinin alınması


Yer: Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Tarih: 29 Mayıs 2015, Cuma

Toplantı Gündemi:

1. ÇEP hakkında yapılanlar hakkında bilgilendirme ve Dekanlarımızın görüşlerinin alınması

2. Önümüzdeki dönem için yapılması gereken çalışmalar ve bu çalışma konuları hakkında görüşme ve görev taksimi